Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Categorie: Vastgoedexploitatie

Aanpassingen overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 worden het tarief en de voorwaarden met betrekking tot de overdrachtsbelasting aangepast. Het tarief voor overdrachtsbelasting op bedrijfspanden gaat naar 8%. Naast het verhoogde tarief op bedrijfspanden gelden de volgende aanpassingen die differentiatie van de overdrachtsbelasting naar gebruik beogen te bewerkstelligen: Eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting

Lees verder

WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde houdt dus in de waarde die de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar volgens de taxatie van de gemeente heeft. WOZ betekent Waardering

Lees verder