Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Pandbrieffinanciering

Een pandbrieffinanciering is een door een hypotheekportefeuille gedekte obligatie (Engels: covered bond).

Een pandbrief wordt veelal door een bank uitgegeven om de verstrekking van een (groep van) hypothecaire leningen mee te financieren.

De pandbriefhouder kent een preferente positie ten opzichte van andere kredietverschaffers. Dit zorgt er – in beginsel- voor dat pandbrieffinanciering een financieringsvorm met een laag risico is.