Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Recht van eerste koop

In huurovereenkomsten wordt dikwijls een recht van eerste koop (voorkeursrecht) opgenomen. Vanuit de praktijk merken wij dat dit vragen oplevert. Om deze reden behandelt dit artikel het recht van eerste koop.

Een recht van eerste koop is een voorwaardelijk recht van de huurder om het pand te kopen, voordat de eigenaar het pand aan een ander aan mag bieden. De verhuurder heeft niet de plicht om het gehuurde aan te bieden. Wenst de eigenaar het pand te verkopen, dan dient hij het pand dus eerst aan te bieden aan de huurder (aanbiedingsplicht). Pas wanneer de huurder niet ingaat op het recht van eerste koop, mag de verhuurder het pand (met dezelfde voorwaarden als het aan de huurder is aangeboden) aan een derde aanbieden.

Een voorbeeld van een recht van eerste koop is: Indien verhuurder voornemens is het gehuurde te vervreemden, dient verhuurder het gehuurde – alvorens het aan een derde aan te bieden – onder vermelding van een marktconforme vraagprijs en overige voorwaarden aan de huurder te koop aan te bieden. De marktconforme vraagprijs wordt bepaald door de gemiddelde waardebepaling van drie onafhankelijke taxateurs.

Clausule

De verhuurder heeft bij het recht van eerste koop niet de plicht heeft om het pand aan te bieden. De huurder heeft het recht het recht van eerste koop uit te oefenen, maar niet de plicht.

Daar waar conflicten optreden, is vaak een ongelukkig geformuleerde clausule de oorzaak. Leg de afspraken dus juist en volledig vast. Denk aan de voorwaarden waaraan het recht gekoppeld is, of een financieringsvoorbehoud van toepassing is, de prijsbepaling, of het recht aan tijd gebonden is en of het recht overdraagbaar is.