Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: financiering

Pandbrieffinanciering

Een pandbrieffinanciering is een door een hypotheekportefeuille gedekte obligatie (Engels: covered bond). Een pandbrief wordt veelal door een bank uitgegeven om de verstrekking van een (groep van) hypothecaire leningen mee te financieren. De pandbriefhouder kent een preferente positie ten opzichte van andere kredietverschaffers. Dit zorgt er – in beginsel- voor

Lees verder

Nonrecourse-lening

Wanneer meerdere vastgoedobjecten in eigendom zijn van dezelfde entiteit (bijvoorbeeld een besloten vennootschap), bestaat het risico dat het niet voldoen aan de rente- of aflosverplichting behorende bij de financiering van een dezer vastgoedbeleggingen de (overwaarde op de) andere vastgoedbeleggingen meetrekt. Het financieren van vastgoed middels een non-recourselening voorkomt dergelijke risico’s.

Lees verder