Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: Jaarrekening

Vastgoed in de jaarrekening

De reële waarde dient regelmatig vastgesteld te worden (bijvoorbeeld middels een onafhankelijke vastgoedtaxatie) om een verschil tussen boekwaarde en reële waarde per balansdatum te voorkomen.De reële waarde dient regelmatig vastgesteld te worden (bijvoorbeeld middels een onafhankelijke vastgoedtaxatie) om een verschil tussen boekwaarde en reële waarde per balansdatum te voorkomen. Vastgoed

Lees verder