Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: Kostprijs

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in voorraad

Vastgoed dat in het kader van de normale bedrijfsvoering voor verkoop aangehouden wordt, wordt in de jaarrekening geclassificeerd onder de voorraden.  Richtlijn 220 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing. Vastgoed in voorraad wordt in één van de volgende twee categorieën opgenomen in de jaarrekening: Voorraad – Vastgoed

Lees verder