Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: MVA

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in eigen gebruik

Vastgoed in eigen gebruik wordt in de jaarrekening onder de Materiële vaste activa verwerkt, gepresenteerd en toegelicht. Richtlijn 212 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing. Vastgoed in eigen gebruik wordt binnen de categorie Materiële vaste activa onder de Bedrijfsgebouwen en terreinen opgenomen. Waardering bij eerste verwerking De

Lees verder

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen worden in de jaarrekening onder de Materiële vaste activa verwerkt, gepresenteerd en toegelicht. Richtlijn 213 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing. Vastgoedbeleggingen worden in één van de volgende twee categorieën opgenomen in de jaarrekening: Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar – Vastgoedbeleggingen in exploitatie Niet aan de

Lees verder