Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: Netto aanvangsrendement

Aanvangsrendement op vastgoed

Aanvangsrendement op vastgoed wordt veelal uitgedrukt in de kengetallen bruto aanvangsrendement (BAR) en netto aanvangsrendement (NAR). Bruto aanvangsrendement (BAR) Het bruto aanvangsrendement (in het Engels: Return on gross operating income) wordt berekend door de verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te

Lees verder

Netto aanvangsrendement (NAR)

Het netto aanvangsrendement (in het Engels: Return on net operating income) wordt berekend door het verwachte exploitatieresultaat (brutojaarhuur minus exploitatiekosten) van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage. Het exploitatieresultaat betreft het resultaat voor rentekosten en belastingen. NAR = (ER

Lees verder