Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: Vastgoedwaardering

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in eigen gebruik

Vastgoed in eigen gebruik wordt in de jaarrekening onder de Materiële vaste activa verwerkt, gepresenteerd en toegelicht. Richtlijn 212 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing. Vastgoed in eigen gebruik wordt binnen de categorie Materiële vaste activa onder de Bedrijfsgebouwen en terreinen opgenomen. Waardering bij eerste verwerking De

Lees verder

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in voorraad

Vastgoed dat in het kader van de normale bedrijfsvoering voor verkoop aangehouden wordt, wordt in de jaarrekening geclassificeerd onder de voorraden.  Richtlijn 220 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing. Vastgoed in voorraad wordt in één van de volgende twee categorieën opgenomen in de jaarrekening: Voorraad – Vastgoed

Lees verder