Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: WOZ-waarde

WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde houdt dus in de waarde die de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar volgens de taxatie van de gemeente heeft. WOZ betekent Waardering

Lees verder